Loading...

This post is also available in: English

THÔNG DỊCH

Previous Image
Next Image

info heading

info content

* Thông dịch cho cá nhân và các Cơ quan, Tổ chức sau:

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, bệnh viện, trường học, các cơ quan chính phủ, văn phòng luật sư (di trú, li dị, di chúc, kiện tụng, tai nạn xe cộ…), Sở An sinh Xã hội (Xin tiền già tiền bệnh, tiền hưu, …) Cục Thuế Liên bang (IRS), DMV, Quận Bernalillo và các quận khác của New Mexico, tòa án của New Mexico, Sở Cảnh Sát, Bộ Phục vụ Nhân Sinh (xin trợ cấp của chính phủ,…), Cơ quan Kiểm soát Gia cư Công của Tp. Albuquerque, Cơ sở thương mại, Ngân hàng, Công ty bảo hiểm, Các tổ chức phi lợi nhuận, Các sự kiện quan trọng trong Cộng đồng, Cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình trong tiểu bang New Mexico và cả nước Mỹ (60 Minutes, CNN …), các hãng phim Mỹ tại bang New Mexico, v.v..

* Thông dịch bằng điện thoại theo hẹn.

* Đặc biệt:  Chúng tôi thông dịch trực tiếp cho thân chủ tham dự cuộc thi nhập tịch Mỹ và xin thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) trong Phòng thi của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Ngoài ra, chúng tôi cũng thông dịch trực tiếp tại văn phòng Sở Di Trú liên quan đến hồ sơ xin thẻ xanh, nhập tịch, bảo lãnh hoặc quyền lợi di trú của thân chủ tại văn phòng Sở Di Trú.

Viet English Language Group, LLC