Loading...

This post is also available in: English

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ CHO THÂN CHỦ VELG

  • Kiểm tra xếp lớp học quốc tịch
  • Kiểm tra xếp lớp học tiếng Anh
  • Kiểm tra xếp lớp học tiếng Việt
  • Ôn luyện thi nhập tịch Mỹ bằng tiếng Việt
  • Phát đĩa CD thi quốc tịch tiếng Anh
  • Phát tài liệu thi quốc tịch
  • Phát đĩa CD thi quốc tịch tiếng Việt do Trung tâm thu âm
  • Luyện phỏng vấn trước giờ thi, phỏng vấn
  • Lấy hẹn luật sư ̣(li dị, di chúc, khai phá sản, v.v.) khi Trung tâm được thân chủ mời cung cấp dịch vụ thông dịch
  • Lấy hẹn với Sở di trú và Nhập tịch khi Trung tâm được thân chủ mời cung cấp dịch vụ thông dịch
Viet English Language Group, LLC