Loading...

This post is also available in: English

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ CHO THÂN CHỦ VELG

  • Kiểm tra xếp lớp học quốc tịch
  • Kiểm tra xếp lớp học tiếng Anh
  • Kiểm tra xếp lớp học tiếng Việt
  • Ôn luyện thi nhập tịch Mỹ bằng tiếng Việt
  • Phát đĩa CD thi quốc tịch tiếng Anh
  • Phát tài liệu thi quốc tịch
  • Phát đĩa CD thi quốc tịch tiếng Việt do Trung tâm thu âm
  • Luyện phỏng vấn trước giờ thi, phỏng vấn
  • Lấy hẹn luật sư ̣(li dị, di chúc, khai phá sản, v.v.) khi Trung tâm được thân chủ mời cung cấp dịch vụ thông dịch
  • Lấy hẹn với Sở di trú và Nhập tịch khi Trung tâm được thân chủ mời cung cấp dịch vụ thông dịch
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!