Loading...

This post is also available in: English

THỦ TỤC VỚI VIỆT NAM

 • Hợp pháp hóa hồ sơ kết hôn ở Việt Nam
 • Hợp pháp hóa và chứng nhận giấy tờ
 • Xin thị thực (Visa)
 • Xin được cấp và gia hạn hộ chiếu Việt Nam
 • Xin miễn thị thực cho người Việt Nam ở nước ngoài
 • Xin đăng ký khai sinh
 • Xin đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam
 • Làm hồ sơ ly hôn
 • Chứng nhận người có nguồn gốc Việt Nam
 • Thôi quốc tịch
 • Ủy quyền, ủy quyền tài sản hoặc di sản thừa kế
 • Các dịch vụ khác
Viet English Language Group, LLC