Loading...

Trung Tâm Việt English Chào Mừng Quý vị!

This post is also available in: English

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Trung tâm Việt English (VELG) là trung tâm đầu tiên và duy nhất của người Việt tại Tiểu bang New Mexico chuyên nghiệp về di trú Mỹ, giảng dạy ngôn ngữ, dịch thuật và nhiều dịch vụ khác phục vụ đa quốc gia. VELG được công nhận bởi Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ là tổ chức đủ tư cách pháp nhân được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với chính phủ Liên bang. VELG là thành viên thuộc Tổ chức Cung Cấp Dịch Vụ Dịch Thuật và Ngôn Ngữ cho Quốc Gia Hoa Kỳ. Chúng tôi phục vụ cho tất cả các công ty, tổ chức, cá nhân ở khắp nước Mỹ, Việt Nam và các quốc gia khác.

Viet English Language Group, LLC