Loading...

Trung Tâm Việt English Chào Mừng Quý vị!

This post is also available in: English

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Trung tâm Việt English (VELG) là trung tâm đầu tiên và duy nhất của người Việt tại tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ chuyên nghiệp về hỗ trợ hồ sơ di trú Mỹ, dạy học tiếng Mỹ, dạy thi đậu quốc tịch Mỹ, dịch thuật và nhiều dịch vụ khác liên quan đến người nhập cư tại Mỹ và người Việt tại Việt Nam. VELG được công nhận bởi Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ là tổ chức đủ tư cách pháp nhân được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với chính phủ Liên bang. VELG là thành viên thuộc Tổ chức Cung Cấp Dịch Vụ Dịch Thuật và Ngôn Ngữ cho Quốc Gia Hoa Kỳ. VELG phục vụ cho các cá nhân, tổ chức, trường học, công ty tại Mỹ và Việt Nam.

Viet English Language Group, LLC